Skoterdelen
Stäng
Inga produkter i varukorgen
Stäng

Dina favoriter

Töm favoriter
Stäng

Välj din maskin

Integritetspolicy

För oss på Skoterdelen är det viktigt att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din integritet och jobbar därför aktivt med vårt dataskydd. Vi säljer eller köper till exempel aldrig register och vi sparar inte mer uppgifter än nödvändigt. Vi lagrar inga känsliga uppgifter och vi jobbar även aktivt med att rensa våra register.

I vår integritetspolicy kan du ta del av vad för typ av uppgifter vi lagrar om dig och hur vi använder dem.

Ansvarig för insamling av personuppgifter
Skoterdelen.com / Ahlberg Sweden AB (Skoterdelen/vi) org.nr: 556730-6229 är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in. Har du frågor angående vilka uppgifter vi lagrar om dig eller om du vill bli raderad ur vårt system, vänligen kontakta vår kundtjänst på info@skoterdelen.com.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund är:

 • Namn
 • Identifikationsnummer (personnummer och/eller kundnummer)
 • Användaruppgifter för vår hemsida
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Betalningsuppgifter, uppgifter om valt betalsätt och betalningshistorik
 • IP-adress och information om din användning av Skoterdelens webbplats
 • Platsinformation från dina mobila enheter, t.ex. mobiltelefon eller surfplatta
 • Uppgifter om dina köp
 • Angivna kundval om dina produkter och tjänster
 • Din korrespondens (t.ex. personuppgifter som du lämnar vid kontakter med vår kundtjänst)


Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Skoterdelen behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp och garantier
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Produktansvar och produktsäkerhet
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade kunduppgifter
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon
 • Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben
 • Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner
 • Förhindra bedrägerier

Uppgifterna kan även utgöra underlag för Skoterdelens marknads- och kundanalyser, statistik, affärsuppföljning samt metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.


Lagliga grunder för vår behandling av dina personuppgifter

Ändamål: För att kunna hantera köp, beställning och offertförfrågningar
Laglig grund: Fullföljande av köpeavtalet. Dessa uppgifter behövs för att vi ska kunna genomföra köpet. Om du inte vill uppge dessa uppgifter kan vi behöva neka dig köpet.

Ändamål: För att marknadsföra vårt företag, våra produkter och tjänster
Laglig grund: Berättigat intresse

Ändamål: För att kunna hantera kundserviceärenden
Laglig grund: Berättigat intresse

Ändamål: För att kunna uppfylla företagets rättsliga förpliktelser
Laglig grund: Rättslig förpliktelse.


Digitala analysverktyg
Skoterdelen använder sig av digitala analysverktyg för att kunna utvärdera kundernas beteende på hemsidan. Insamlade data används på ett anonymt sätt enbart för statistik och för att kunna ge dig som kund en personlig upplevelse av vår hemsida och för att kunna rikta marknadsföring. Du som kund har alltid möjligheten att stänga av webbspårning i din webbläsare.

Cookies
På vår hemsida använder vi cookies för att ge dig som besökare på vår hemsida ett så enkelt och bra besök som möjligt. En cookie är en liten textfil med information som din webbläsare sparar. Genom cookies kan exempelvis varorna i din kundkorg förknippas till dig och du kan slippa göra vissa val på vår hemsida varje gång du besöker den. De digitala analys- och annonsnätverk som Skoterdelen arbetar tillsammans med kan även dom placera cookies på vår hemsida. Detta för att kunna mäta ditt beteende på hemsidan och visa dig annonser baserat på ditt besöksbeteende. Ingen personlig information lagras.

Om du inte accepterar cookies kan din upplevelse på skoterdelen.com försämras och vissa funktioner på hemsidan kommer inte att fungera för dig. Vill du radera tidigare lagrade cookies gör du det i din webbläsare.

 Varifrån får vi dina uppgifter?
Utöver de uppgifter som du lämnat själv till oss och de uppgifter vi tar del av genom dina köp och användandet av våra tjänster, kan vi komma att komplettera/uppdatera information från kreditupplysningsföretag och offentliga register. Vi köper inga register.


Hur länge sparar vi uppgifter om dig?
Vi sparar dina uppgifter så länge det finns behov för att kunna uppfylla de ändamål vi samlade in uppgifterna för, till dess att samtycke återkallats och/eller så länge vi är skyldiga enligt nuvarande lagstiftning. Vi jobbar aktivt med att rensa våra register och vi sparar inte mer uppgifter om dig än nödvändigt. Vi lagrar inte heller några känsliga uppgifter om dig.

 
Vilka delar vi din information med?
På Skoterdelen är vi noga med vilka vi delar dina personuppgifter med. Vi säljer inte våra register till tredje part. I vissa fall måste vi dela med oss av information om dig till andra företag, detta endast i syfte att kunna uppfylla de ändamål vi samlat in uppgifterna i. Exempelvis för att uppfylla köpeavtal. De vi delar dina uppgifter med är följande:

 • Kortinlösande företag, betaltjänstleverantörer och banker
 • Speditörer, transportadministratörsföretag och logistikföretag för transporter
 • Leverantör av hemsida, sociala medier, analysverktyg, mediebyråer, byråer för print och distribution samt leverantörer av tjänster för marknadsföring.
 • Företag som hanterar nödvändig drift och teknisk support av IT och telefoni.
 • Leverantör vid reklamation och garantiärenden
 • Statliga myndigheter, för att uppfylla myndighetskrav.

Med de företag som är personuppgiftsbiträden har vi biträdesavtal.

 
Dina rättigheter
På Skoterdelen är vi alltid transparenta med de uppgifter vi lagrar om dig. Du har alltid rätt att begära tillgång till vilka uppgifter vi lagar om dig genom ett registerutdrag. Då får du ut all information vi har tillgång till om dig. Du har också rätt att komplettera dina uppgifter och/eller få en rättelse av dina uppgifter, om de vi lagrar om dig är felaktiga.

Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Skoterdelen, undantaget följande situationer:

 • du har ett pågående ärende med vår kundtjänst
 • det hindrar oss att uppfylla våra skyldigheter mot gällande lagstiftning
 • du misstänks för att ha, eller har, missbrukat våra tjänster under de senaste 4 åren
 • om du har gjort inköp sparar vi dina personuppgifter i anslutning till transaktionen i bokföringssyfte

Du har rätt att neka till direktmarknadsföring, inklusive profilanalyser som görs i direktmarknadsföringssyfte. Du kan även välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick.


Rätt till dataportabilitet.
Du som har lämnat samtycke till oss att behandla dina uppgifter kan ha rätt att använda de uppgifter du själv lämnat på annat håll. Vår skyldighet är då att underlätta denna överflyttning, förutsatt att teknisk möjlighet finns och kan ske automatiserad.

 
Så här går du tillväga om du tillväga om du vill ha ut, ändra eller radera dina uppgifter.
För att få dina uppgifter ändrade eller raderade behöver vi identifiera dig. Du måste därför antingen maila in med den mailadress, eller ringa in med det telefonnummer som är kopplat till dina uppgifter. Om du kommer in i butiken behöver du legitimera dig. Råder det tvivel om det är rätt person kan vi kräva ytterligare identifiering.

Då vi på Skoterdelen är noga med att denna process hanteras på rätt sätt är det endast ett fåtal personer som jobbar med handläggningen av dessa ärenden. Vi behandlar dessa ärenden så skyndsamt som möjligt.


Var lagrar vi dina uppgifter?
På Skoterdelen strävar vi alltid efter att dina uppgifter ska behandlas inom EU/EES. Våra egna datasystem finns inom detta område, men i de fall vi behöver dela dina uppgifter kan vi inte alltid garantera att personuppgifterna endast behandlas i EU/EES. Det kan tillexempel vara så att de personuppgiftsbiträden vi använder oss själva, eller genom underleverantörer, lagrar information i ett land utanför EU/EES. Vi vidtar de åtgärder vi kan för att säkerhetsställa skyddsnivån på de personuppgifter som inte lagras inom EU/EES, exempelvis genom biträdesavtal till de parter som kan komma behandla dessa utanför detta område.


Skyddet av dina uppgifter
Vi vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter. Vi skyddar därför uppgifterna genom att begränsa åtkomsten av personuppgifterna till behörig personal. Uppgifterna skyddas också via brandväggar.


Kontaktuppgifter
Alla frågor rörande personuppgifter ställs lättast på mail till vår kundtjänst på info@skoterdelen.com.

Postadress:
Ahlberg Sweden AB / Skoterdelen
Skanderåsen 580 B
845 61 Svenstavik

Telefonnummer: 0687-58 10 30


Klagomål
Du har rätt att framföra klagomål enligt följande över behandlingar som utförs av oss:
datainspektionen@datainspektionen.se 08-657 61 86


Ändring av integritetspolicy
Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid på www.skoterdelen.com.